USŁUGI
23,3 mln

Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.

Polska Korporacja Recyklingu jest jedynym w regionie Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, który zasięgiem swego dzia­łania obejmuje całe woje­wództwo lubelskie oraz pod­kar­packie, pod­laskie i część świę­to­krzy­skiego i mazo­wiec­kiego.

KONTAKT
KONTAKT