USŁUGI
13,4 mln

Grill Impex Sp. z o.o. Sp. k.

Dynamicznie roz­wi­jające się przed­się­biorstwo spe­cja­li­zujące się w pro­dukcji arty­kułów gril­lowych oraz prze­my­słowej pro­dukcji węgli drzewnych dla różnych zasto­sowań. Od kilku lat firma rozwija nowy dział kar­bo­ni­zacji mate­riałów orga­nicznych dla celów prze­my­słowych.

KONTAKT
KONTAKT