USŁUGI
3,1 mln

Chemnaft Sp. z o.o. S.K.A

Firma z ponad 10-letnim doświad­czeniem. Współpracuje z pol­skimi i zagra­nicznymi rafi­ne­riami. Oferuje szeroki wachlarz pro­duktów dla prze­mysłu, rol­nictwa, moto­ry­zacji, a także lot­nictwa.

KONTAKT
KONTAKT