Nieodłącznym aspektem działalności STRATEGO jest pomoc w prawidłowej realizacji wszystkich założeń projektowych
Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu środków unijnych z programów regionalnych, krajowych i europejskich. Zapewniamy kompleksową pomoc w rozliczaniu projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych realizowanych we współpracy ze Stratego jak i projektów zewnętrznych.

Bieżące doradztwo i nadzór nad prawidłową realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE obejmujące:

  • szkolenia w zakresie wydatkowania i rozliczania uzyskanej dotacji;
  • bieżący nadzór nad prawidłowym rozliczeniem Projektu;
  • wsparcie w procesie udzielania zamówień w ramach Projektu;
  • analiza kompletności dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków w Projekcie;
  • doradztwo w zakresie wywiązywania się z obowiązków wynikających z zawartej Umowy o dofinansowanie Projektu;
  • udzielanie wyjaśnień w kwestii bieżących problemów związanych z realizacją Projektu;
  • opiniowanie czynności podejmowanych przez Zleceniodawcę w związku z realizacją Projektu;
  • wsparcie w zakresie obsługi centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.