Doświadczony zespół oraz duże zaplecze współpracujących ekspertów pozwala nam stale wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zapewniając każdemu z nich indywidualne, spełniające oczekiwania doradztwo w trakcie całego procesu aplikowania, co pozwala osiągnąć wyznaczone cele.

Aleksander Szalecki

Partner zarządzający

Studiował prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Universitad International de Catalunya w Barcelonie oraz socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej. Włada płynnie językiem angielskim i komunikatywnie hiszpańskim.

Z branżą funduszy europejskich związany od 10 lat. Przez ten okres doradzał ponad 200 przedsiębiorcom od start-upów poprzez największe i najbardziej innowacyjne krajowe firmy.
Członek zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej i wiceprzewodniczący Krajowego Klastra Kluczowego, aktywny inwestor związany z nowymi technologiami. Zasiada w Radach Nadzorczych m.in. Kancelaria Medius SA, Athos SA oraz Creotech Instruments SA.

W Stratego Aleksander Szalecki odpowiada za kierowanie pracami firmy, jej strategię i rozwój.

Adam Smoliński

Partner

Z branżą funduszy europejskich związany od 2009 roku.

W Stratego odpowiedzialny jest za koordynację pracy zespołu rozliczeń projektów, przygotowywanie analiz i projekcji finansowych oraz nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo w zakresie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich, przygotowywanie analiz i projekcji finansowych na potrzeby dokumentacji aplikacyjnej, prowadzenie i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE.

Rafał Tenerowicz

Manager

Z branżą funduszy unijnych związany od 2009 roku.

W Stratego odpowiada z koordynację prac zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie wniosków oraz działań sprzedażowych firmy. Specjalizuje się w projektach badawczo-rozwojowych oraz związanych z inwestycjami w infrastrukturę B+R.

Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zdobyte w trakcie pracy w administracji publicznej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), po stronie Beneficjenta (m.in. Koleje Mazowieckie, Forum Ekonomiczne) oraz w branży doradczej.

Aleksandra Walendziak

Starszy Konsultant

Z branżą funduszy unijnych związana od 2011 roku.

Specjalizuje się w projektach badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych. Przygotowywała projekty min. dla branż IT, lotniczych, petrochemicznych, produkcyjnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze projektu, począwszy od analizy możliwości otrzymania dofinansowania, przez przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, merytoryczne wsparcie podczas realizacji i rozliczenia projektu, jak również udział w kontroli projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020.

Jakub Golak

Starszy Konsultant

Z branżą funduszy unijnych związany od 2010 roku.

Specjalizuje się pozyskiwaniu optymalnych form wsparcia dla projektów badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych, a także związanych z przedsięwzięciami z zakresu ochrony środowiska.

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu koncepcji, przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, a także rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oaz środków krajowych. Ponadto posiada bogate doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorcom planującym realizację przedsięwzięć na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Monika Artych

Starszy Konsultant

Z branżą funduszy unijnych związana od 2011 roku.

Specjalizuje się w projektach badawczo-rozwojowych oraz inwestycji w infrastrukturę B+R. Przygotowywała projekty min. dla branż elektroenergetycznych, spożywczych, meblarskich, IT, konstrukcji mechanicznych i elektrycznych, petrochemicznej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zdobyte w trakcie pracy w administracji publicznej (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz w firmach branży doradczej.

Sylwia Żurawska

Starszy Konsultant

Z branżą funduszy europejskich związana od 2010 roku.

W Stratego zajmuje się głównie rozliczaniem projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych z zakresu nowoczesnych technologii stanowiących innowację produktową oraz procesową w przedsiębiorstwie.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo w zakresie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka, prowadzenie i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE.

Angelika Kopeć

Starszy konsultant

Z branżą funduszy europejskich związana od 2017 roku.

Specjalizuje się w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE, ze szczególnym uwzględnieniem projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych oraz internacjonalizacyjnych. Odpowiada za kompleksową obsługę podczas realizacji i rozliczenia projektu.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno pozyskiwanie funduszy europejskich, jak również nadzór nad późniejszą realizacją projektów oraz rozliczenie pozyskanego dofinansowania.

Piotr Hryniszyn

Konsultant

Z branżą funduszy europejskich związany od 2003 roku.

Specjalizuje się w projektach dla branży rolnej i z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno ocenę projektów po stronie agencji płatniczej (ocena projektów jednostek samorządu terytorialnego, rolników indywidualnych, MŚP realizujących projekty na obszarach wiejskich i projekty dotyczące branży przetwórstwa produktów rolnych w ramach programów SAPARD, SPO Rolnictwo oraz PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020.

Joanna Sękiewicz

Konsultant

Z branżą funduszy europejskich związany od 2008 roku.

Obszar kompetencji to przede wszystkim projekty o charakterze inwestycyjnym i badawczo-rozwojowym w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych.

Doświadczenie zdobywała w firmach doradczych pracując nas stanowisku konsultanta oraz jako osoba zarządzająca projektami, a także prowadząc własną działalność gospodarczą. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów z zakresu pozyskiwania środków unijnych i zarządzania projektami.

Magdalena Klisowska

Księgowa

Od 2007 r. absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, na kierunku Finanse i Bankowość, ze specjalizacją Rachunkowość.

Od 7 lat legitymująca się Certyfikatem Ministerstwa Finansów, z numerem identyfikacyjnym 39524/2010.

W 2011 zakończyła naukę w podyplomowym Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Z rachunkowością związana już od ponad 11 lat. W pracy najbardziej ceni sobie obowiązkowość, sumienność i pełen profesjonalizm. Jej największą zaletą jest dobra organizacja pracy i chęć ciągłego rozwoju w wykonywanym zawodzie.

Prywatnie – mama dwójki dzieci, kochająca podróże i jazdę konną, której od wielu lat poświęca każdą wolną chwilę.