Doświadczony zespół oraz duże zaplecze współpracujących ekspertów pozwala nam stale wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, zapewniając każdemu z nich indywidualne, spełniające oczekiwania doradztwo w trakcie całego procesu aplikowania, co pozwala osiągnąć wyznaczone cele.

Aleksander Szalecki

Partner zarządzający

Studiował prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Universitad International de Catalunya w Barcelonie oraz socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej. Włada płynnie językiem angielskim i komunikatywnie hiszpańskim.

Z branżą funduszy europejskich związany od 10 lat. Przez ten okres doradzał ponad 200 przedsiębiorcom od start-upów poprzez największe i najbardziej innowacyjne krajowe firmy.
Członek zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej i wiceprzewodniczący Krajowego Klastra Kluczowego, aktywny inwestor związany z nowymi technologiami. Zasiada w Radach Nadzorczych m.in. Kancelaria Medius SA, Athos SA oraz Creotech Instruments SA.

W Stratego Aleksander Szalecki odpowiada za kierowanie pracami firmy, jej strategię i rozwój.

Adam Smoliński

Partner

Posiada wykształcenie ekonomiczne zdobyte podczas studiów na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach, Akademii Świętokrzyskiej oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Z branżą funduszy europejskich związany od 2009 roku. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo w zakresie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich, przygotowywanie analiz i projekcji finansowych na potrzeby dokumentacji aplikacyjnej, prowadzenie i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE.

W Stratego odpowiedzialny jest za przygotowywanie analiz i projekcji finansowych, nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz koordynację pracy zespołu.

Rafał Tenerowicz

Manager

Absolwent Europeistyki oraz studiów doktoranckich z Nauk o Polityce na Uniwersytecie Warszawskim.

Z tematyką funduszy europejskich związany zawodowo od 2009 roku.

Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIG, POIR, RPO), Funduszu Spójności (POIŚ) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL) zdobyte w trakcie pracy w administracji publicznej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytucja Zarządzająca POIG), po stronie Beneficjenta (m.in. Koleje Mazowieckie, Forum Ekonomiczne) oraz w branży doradczej. Jego główny obszar specjalizacji stanowią projekty badawczo-rozwojowe oraz związane z inwestycjami w infrastrukturę B+R. Autor licznych publikacji i opracowań naukowych, w tym współautor podręczników akademickich dla studentów europeistyki oraz stosunków międzynarodowych.

W Stratego odpowiada za kompleksowe wsparcie Klienta na każdym etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej ze szczególnym naciskiem na projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne.

Aleksandra Walendziak

Starszy Konsultant

Absolwentka Europeistyki. Z funduszami unijnymi związana zawodowo od 2011 roku. Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała jeszcze podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim, pracując jednocześnie w firmie doradczej, gdzie kompleksowo zajmowała się przygotowaniem wniosków aplikacyjnych, biznes planów oraz studiów wykonalności. W latach 2013-2016 pracowała na samodzielnym stanowisku Konsultanta, a następnie Starszego Konsultanta, gdzie odpowiadała za utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami, kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych, rozliczanie wniosków o płatność oraz udział w kontroli projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020.

W Stratego odpowiedzialna jest głównie za projekty badawczo-rozwojowe i inwestycyjne.

Jakub Golak

Starszy Konsultant

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2010 r. doradzał największym polskim przedsiębiorcom w uzyskaniu kompleksowego wsparcia ich projektów, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu koncepcji oraz realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020, a także projektów wspartych ze środków krajowych. Ponadto posiada bogate doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorcom planującym realizację swoich przedsięwzięć na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Z sukcesami doradza małym, średnim i dużym przedsiębiorcom w uzyskaniu optymalnych form wsparcia ich projektów badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych i związanych z przedsięwzięciami z zakresu ochrony środowiska.

W Stratego odpowiada za kompleksowe wsparcie Klienta na każdym etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Sylwia Żurawska

Starszy Konsultant

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarządzania ze specjalnością rachunkowość oraz Europejskiej Szkoły Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości w zakresie Wellness i Spa. Ukończyła podyplomowe studia zarządzania projektami na Uczelni Heleny Chodkowskiej.

Z branżą funduszy europejskich związana od 2010 roku. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo w zakresie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka, prowadzenie i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE.

W Stratego zajmuje się głównie rozliczaniem projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych z zakresu nowoczesnych technologii stanowiących innowację produktową oraz procesową w przedsiębiorstwie.

Bartosz Packo

Starszy konsultant

Z wykształcenia politolog. Studiował na kierunku gospodarka i finanse sektora publicznego na Wydziale Administracji.

Z branżą funduszy unijnych związany od 2003 roku i programów przedakcesyjnych. Od 2005 roku pracował w firmie doradczej na stanowisku Managera Projektów. Koordynował pracę kreatywnego zespołu przygotowującego dokumentacje aplikacyjne. Zajmował się pozyskiwaniem funduszy dla rolnictwa, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Pełnił funkcję Koordynatora projektu w Narodowym Instytucie Leków.

W Stratego odpowiada za kompleksowe wsparcie Klienta na każdym etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Zaangażowany społecznie. Prezes Fundacji „Kocham Maków” i jeden z założycieli Klubu Sportowego „Maków Biega”.

Magdalena Bobel-Jasińska

Starszy konsultant

Absolwentka Europeistyki w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie w trakcie studiów z Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej.

Z branżą funduszy europejskich związana od ponad 3 lat. Dotychczas zarówno opracowywała kompletne wnioski o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jak również prowadziła i rozliczała przyznane Beneficjentom dofinansowanie.

W Stratego zajmuje się kompleksową obsługą projektów badawczo- rozwojowych oraz inwestycyjnych od momentu przyznania dofinansowania oraz udzielaniem wsparcia Klientom w trakcie procesu rozliczania projektu.

Piotr Hryniszyn

Konsultant

Absolwent Szkoly Głównej Handlowej w Warszawie.

Z branżą funduszy europejskich związany od 2003 roku. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno ocenę projektów po stronie agencji płatniczej (ocena projektów jednostek samorządu terytorialnego, rolników indywidualnych, MŚP realizujących projekty na obszarach wiejskich i projekty dotyczące branży przetwórstwa produktów rolnych w ramach programów SAPARD, SPO Rolnictwo 2004-2006, PROW 2007-2013), jak i doradztwo w zakresie realizacji inwestycji dla podmiotów z sektora przetwórstwa produktów rolnych, prowadzenie i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020.

W Stratego odpowiedzialny jest za kompleksową obsługę projektu, począwszy od analizy możliwości otrzymania dofinansowania, przez przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, merytoryczne wsparcie podczas realizacji i rozliczenia projektu.

Joanna Sękiewicz

Konsultant

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek prawo oraz Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku „Zarządzanie projektami i funduszami UE”. Od roku 2008 zajmuje się pozyskiwaniem funduszy Unii Europejskiej. Obszar kompetencji to przede wszystkim projekty o charakterze inwestycyjnym i badawczo-rozwojowym w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych. Doświadczenie zdobywała w firmach doradczych pracując nas stanowisku konsultanta oraz jako osoba zarządzająca projektami, a także prowadząc własną działalność gospodarczą. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów z zakresu pozyskiwania środków unijnych i zarządzania projektami.

Magdalena Klisowska

Księgowa

Od 2007 r. absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, na kierunku Finanse i Bankowość, ze specjalizacją Rachunkowość.

Od 7 lat legitymująca się Certyfikatem Ministerstwa Finansów, z numerem identyfikacyjnym 39524/2010.

W 2011 zakończyła naukę w podyplomowym Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Z rachunkowością związana już od ponad 11 lat. W pracy najbardziej ceni sobie obowiązkowość, sumienność i pełen profesjonalizm. Jej największą zaletą jest dobra organizacja pracy i chęć ciągłego rozwoju w wykonywanym zawodzie.

Prywatnie – mama dwójki dzieci, kochająca podróże i jazdę konną, której od wielu lat poświęca każdą wolną chwilę.