Od pomysłu do realizacji
W ramach prowadzonych usług mających na celu wspieranie współpracy pomiędzy nauką i biznesem STRATEGO świadczy usługi dla przedsiębiorców i jednostek naukowych w zakresie obsługi całego procesu aplikowania o środki w ramach ogólnoeuropejskiego programu HORYZONT 2020.

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym.
Są to:

 • 7 Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji,
 • Dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP),
 • Działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Nasza oferta w ramach programu HORYZONT 2020 obejmuje:

 • Doradztwo w zakresie wyboru właściwej ścieżki aplikowania,
 • Doradztwo w zakresie poszukiwania partnerów,
 • Budowanie konsorcjów, w tym konsorcjów międzynarodowych,
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • Montaż finansowy,
 • Rozliczanie,
 • Tłumaczenia specjalistyczne.

Przykładowe zagadnienia przekrojowe w Programie Horyzont 2020:

 • Ułatwianie drogi „od pomysłu do przemysłu”,
 • Interdyscyplinarne i międzysektorowe badania naukowe i innowacje,
 • Poszerzenie uczestnictwa w badaniach naukowych i innowacyjności w UE,
 • Zaangażowanie MŚP w badania naukowe i innowacje oraz szersze uczestnictwo sektora prywatnego,
 • Ułatwianie ponad granicznej i międzysektorowej mobilności naukowców.