Podstawą działalności STRATEGO jest doradztwo dla przedsiębiorstw, niezależnie od branży.
Nasi specjaliści są w stanie skutecznie aplikować o dotacje zarówno dla wielomilionowego projektu finansowanego z programów ogólnopolskich dzięki środkom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jak i stosunkowo niewielkiej inwestycji finansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Nasza oferta dla przedsiębiorców obejmuje:

 • Analizę inwestycji pod kątem doboru najkorzystniejszych źródeł finansowania,
 • Doradztwo w zakresie maksymalizacji wsparcia,
 • Opracowanie wniosku o dofinansowanie,
 • Opracowanie biznes planu lub studium wykonalności,
 • Nadzór finansowy i rozliczenie projektu,
 • Doradztwo w zakresie lokalizacji inwestycji w parkach przemysłowych i technologicznych,
 • Doradztwo w zakresie współpracy z jednostkami badawczymi,
 • Analizy finansowe,
 • Doradztwo eksportowe i analizy rynkowe.

We współpracy z naszymi Partnerami oferujemy dodatkowo:

 • Doradztwo prawne na całym świecie,
 • Analizy patentowe,
 • Doradztwo finansowe w zakresie emisji obligacji (rynek Catalist) oraz debiutów giełdowych (Rynek główny oraz New Connect),
 • Doradztwo informatyczne,
 • Doradztwo inwestycyjne, pozyskanie wsparcia z funduszy typu venture capital w Europie i USA,
 • Globalne doradztwo podatkowe,
 • Inicjowanie współpracy na linii biznes – nauka (kojarzenie przedsiębiorstw z uczelniami w celu wspólnej realizacji projektów).