Jedną ze specjalizacji STRATEGO jest współpraca nauki i biznesu oraz komercjalizacja projektów naukowych.
STRATEGO posiada bardzo duże doświadczenie nie tylko w zakresie pozyskiwania środków publicznych, ale także w obszarze inicjowania współpracy na linii nauka – biznes, tworzenia klastrów oraz zarządzania dużymi projektami badawczymi. STRATEGO oferuje swoim klientom również pozyskiwanie środków na opłaty patentowe czy szkolenia kadry naukowej i administracyjnej w zakresie zarządzania projektami i komercjalizacji.

Zakres usług dla sektora badawczo – naukowego obejmuje:

  • Przygotowanie studiów wykonalności,
  • Przegotowanie wniosków o dofinansowanie,
  • Doradztwo patentowe,
  • Doradztwo w przedsięwzięciach realizowanych wspólnie z sektorem prywatnym,
  • Doradztwo w komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • Opracowanie wieloletnich dokumentów strategicznych,
  • Specjalistyczne szkolenia,
  • Montaż finansowy,
  • Szkolenia partnerów biznesowych w zakresie obejmującym możliwości współpracy na linii biznes-nauka.